ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ บินเย็น-กลับเย็น ( 4 วัน 3 คืน )

คุณสมบัติสินค้า:

+ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก + นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ + ชมสะพานสีทอง บนเขาบาน่าฮิลล์  + การผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park + ชมสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส Le Jardin d’ Amour  + ชม Apec Park เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน สวนเอเปค + ชมสะพานมังกร Dragon Bridge + นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน + ชมเมือง“เมืองโบราณฮอยอัน” (Hoi An)  + สักการะ วัดลินห์อึ๋ง สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม + คาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง Café Son Tra Marina

Share

วันแรก   - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
         - สนามบินดานัง เวียดนาม

วันที่สอง  - บาน่าฮิลล์ เต็มวัน
         - น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
         - สะพานมือสีทอง
         - สวนสนุกแฟนตาซี
         - หมู่บ้านฝร่งัเศส
         - โซนใหม่ Eclipse Square

วันที่สาม  - Apec Park
         - สะพานมังกร
         - ร้านหินอ่อน
         - หมู่บ้านก๊ัมทาน
         - น่ังเรอืกระด้ง
         - เมืองโบราณ
         - ฮอยอัน

วันที่สี่   - วัดลินห์อึ๋ง
        - Caf Son Tra Marina
        - ตลาดฮาน
        - สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

    >>> โหลดโปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
10 – 13 พ.ค. 669,9993,000
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 6610,9993,000
07 – 10 มิ.ย. 66
10,9993,000
12 – 15 ก.ค. 6610,9993,000
20 – 23 ส.ค. 6610,9993,000
27 – 30 ก.ย. 6610,9993,000
01 – 04 ต.ค.66 11,9993,000

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองทัวร์
  • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน **กรณีลูกค้าจองน้อยกว่าวันเดินทาง 21 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์จำนวนเต็มทันทีในวันจองเท่านั้น ***
  • ยอดที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
กรณียกเลิกการเดินทาง
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่น ค่ามัดจำบัตร โดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
  •  ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ***สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดย ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง *

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
     คุณพร      : 089-448-9611   
     คุณจิ๊บ      : 092-909-6950                         
     คุณพลอย   : 095-474-5998
     คุณหญิง    : 086-887-6137
     คุณนุ       : 092-587-5284
ช่องทางการติดต่อ 
  E-mail.  :  worldbesttime_travel@yahoo.com 
  ติดต่อผ่าน LINE     รับข่าวสาร/โปรโมชั่น
  .     

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้