กรุงฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน (4 วัน 3 คืน)

คุณสมบัติสินค้า:

ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ+ชมวิวยอดเขาสูงที่สุดในแถบอินโดจีนFansipan+นั่งรถรางสัมผัสธรรมชาติ+วิวภูเขาโมอาน่า+ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก+ชมโบสถ์ฮานอย+ชมทะเลสาบใจกลางเมือง+ชมวัดหง๊อกเซินวัดโบราณ+ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

Share

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

06-09 เม.ย. 6616,9994,000
12-15 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*16,9994,000
13-16 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*17,9994,000
14-17 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*16,9994,000
15-18 เม.ย. 66 *วันสงกรานต์*16,9994,000
20-23 เม.ย. 6614,9994,000
27-30 เม.ย. 6616,9994,000
28 เม.ย.-01 พ.ค. 66 16,9994,000
04-07 พ.ค. 66 *วันฉัตรมงคล*16,9994,000
11-14 พ.ค. 6614,9994,000
18-21 พ.ค. 6614,9994,000
25-28 พ.ค. 6615,9994,000
01-04 มิ.ย. 6616,9994,000
03-06 มิ.ย. 66 *วันวิสาขบูชา*16,9994,000
08-11 มิ.ย. 6614,9994,000
15-18 มิ.ย. 6614,9994,000

 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองทัวร์

  • มัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน **กรณีลูกค้าจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์จำนวนเต็มทันทีในวันจองเท่านั้น *
  • ยอดที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่น ค่า มัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ***สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่

     คุณพร      : 089-448-9611   
     คุณจิ๊บ      : 092-909-6950                         
     คุณพลอย   : 095-474-5998
     คุณหญิง    :086-887-6137
     คุณนุ       : 092-587-5284

ติดต่อทาง

     E-mail.  :  worldbesttime_travel@yahoo.com วันแรก
     - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
     - สนามบินดานัง เวียดนาม

วันที่สอง
     - บาน่าฮิลล์ เต็มวัน
     - น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
     - สะพานมือสีทอง
     - สวนสนุกแฟนตาซี
     - หมู่บ้านฝร่งัเศส
     - โซนใหม่ Eclipse Square

วัันที่สาม
     - Apec Park
     - สะพานมังกร
     - ร้านหินอ่อน
     - หมู่บ้านก๊ัมทาน
     - น่ังเรอืกระด้ง
     - เมืองโบราณ
     - ฮอยอัน

วันที่สี่
     - วัดลินห์อึ๋ง
     - Café Son Tra Marina
     - ตลาดฮาน
     - สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้