ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง (ส.ค.-ต.ค.) 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

(ไหว้พระ ช้อปปิ้ง แสงสีค่ำคืน) สะพานแขวนซิงหม่ายาวที่สุดในโลก-อ่าววิคตอเรีย ชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT แสง สี กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก - นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค(สูงสุด) – อ่าวรีพลัสเ์บย์ – โรงงานจิวเวลรี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังเต้าเซียน – ช้อปป้ิงเลดี้มาเก็ต-อาหาร 4 มื้อ

Share

วันแรก   - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
         - สนามบินเกาะฮ่องกง
         - ข้ามสะพานแขวนซิงหม่ำ ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลก 
         - อ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วันที่สอง - ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขึ้นรถรางพีคแทรม จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกง 
         - อ่าวรีพัลสเ์บย์ ขอพรกับ“องค์เจ้าแม่กวนอิม" 
         - เจ้าแม่ทับทิม
         - ไฉ่ซิงเอี๊ย        
         - องค์สังกัจจาย 
         - องค์เทพจันทรา หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก       
         - ชมโรงงานจิวเวลรี่
         - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 
         - วัดแชกงหมิว
         - เทพเจา้ หวังตา้เซียน ณ วัดหวังตา้เซียน
         - เทพเจา้ หยกโหลวหรือ เทพเจา้ดา้ยแดง
         - ช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่น "เลดี้มารเ์ก็ต" 
วันที่สาม  - หมู่บา้นนองปิง นั้งกระเชา้ไฟฟ้า 360 องศา ไหว้พระพุทธรูปเทียนถาน    
         - ช้อปปิ้งห้าง CITYGATE OUTLET ที่มีีขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง       
         - สนามฮองกง
         - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 >>> โหลดโปรแกรมทัวร์แบบเต็ม  

size = 20+1 คน  

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว 

สถานะ


13 - 15 สิงหาคม 6616,9998,000ว่าง20
18 - 20 สิงหาคม 6616,9998,000ว่าง20
19 - 21 สิงหาคม 6616,9998,000ว่าง20
25 - 27 สิงหาคม 6616,9998,000ว่าง20
26 - 28 สิงหาคม 6616,9998,000ว่าง20
31ส.ค. - 2 ก.ย. 6616,9998,000ว่าง20
1-3 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
2 - 4 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
7 - 9 กันยายน 6615,9998,000ว่าง20
8 - 10 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
9 - 11 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
14 - 16 กันยายน 6615,9998,000ว่าง20
16 - 18 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
21 - 23 กันยายน 6615,9998,000ว่าง20
22 - 24 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
23 - 25 กันยายน 6616,9998,000ว่าง20
28 - 30 กันยายน 6615,9998,000ว่าง20
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 6616,9998,000ว่าง20

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองทัวร์
  • มัดจำท่านละ 6,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน *กรณีลูกค้าจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์จำนวนเต็มทันทีในวันจองเท่านั้น !! ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางระหว่าง 13 – 17 เม.ย.66 เก็บมัดจำ 10,000 บาท !!
  • ยอดที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ***สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้โดยต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
     คุณพร      : 089-448-9611   
     คุณจิ๊บ      : 092-909-6950                         
     คุณพลอย   : 095-474-5998
     คุณหญิง    : 086-887-6137
     คุณนุ       : 092-587-5284
ช่องทางการติดต่อ 
  E-mail.  :  worldbesttime_travel@yahoo.com 
  ติดต่อผ่าน LINE     รับข่าวสาร/โปรโมชั่น
  .      

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้