SINGAPORE ชมเมืองชั้น57 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม /3 วัน 2 คืน ( พ.ค.-ต.ค. )

คุณสมบัติสินค้า:

ชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND + GARDEN BY THE BAY+ไหว้พระเขี้ยวแก้ว+ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME + FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ +ทานอาหารอร่อย และเที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม

Share

วันแรก   - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
         - สนามบินสิงคโปร์
        - เข้าชม GARDEN BY THE BAY
         - จุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ชั้น 57
         - เที่ยวย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) ย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำ
         - มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ

          ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia
วันที่สอง  - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ 

          Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
          Option B: FORT CANNING PARK-UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตร)
          Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชารด์ 

          (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทีี่"โหลดโปรแกรมเต็ม" หน้าตารางวันเดินทาง)
วันที่สาม  - ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาล
         ฎีกาและศาลาว่าการเมือง

         - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณข์ องประเทศสิงคโปร์
         - ชม "ถนนอลิซาเบธวอล์ค" จุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
         - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
         - ท่าอากาศยานชางงี ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง การพักผ่อน และเที่ยว            ถ่ายภาพที่โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์   
         - สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

>>> โหลดโปรแกรมทัวร์

 size = 31 คน

วันเดินทาง
ผู้ใหญ่พักเดี่ยวสถานะ

29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566

{วันหยุดยาว}

14,999

4,900

full 

27 - 29 พฤษภาคม 2566

12,999

4,900

full 

03 - 05 มิถุนายน2566 {วันหยุด}

14,999

4,900


09 - 11 มิถุนายน2566

12,999

4,900


10 - 12 มิถุนายน 2566

12,999

4,900

full 

16 - 18 มิถุนายน 2566

12,999

4,900

 

17 - 19 มิถุนายน 2566

11,999

4,900


23 - 25 มิถุนายน2566

12,999

4,900


24 - 26 มิถุนายน 2566

12,999

4,900

  

01 - 03 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

07 - 09 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

08 - 10 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

14 - 16 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

15 - 17 กรกฎาคม 2566

11,999

4,900

 

21 - 23 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

22 -24 กรกฎาคม 2566

12,999

4,900

 

28 - 30 กรกฎาคม 2566 {วันหยุดยาว}

15,999

4,900

 

29 - 31 กรกฎาคม 2566 {วันหยุดยาว}

15,999

4,900

 

04 - 06 สิงหาคม 2566

12,999

4,900

 

05 - 07 สิงหาคม 2566

11,999

4,900

 

12 - 14 สิงหาคม 2566 {วันหยุดยาว}

14,999

4,900

 

18 - 20 สิงหาคม 2566

12,999

4,900

 

19 - 21 สิงหาคม 2566

12,999

4,900

 

25 - 27 สิงหาคม 2566

12,999

4,900

 

26 - 28 สิงหาคม 2566

12,999

4,900

 

01 - 03 กันยายน 2566

12,999

4,900

 

02 - 04 กันยายน 2566

12,999

4,900

 

08 - 10 กันยายน 2566

12,999

4,900

 

09 - 11 กันยายน 2566

11,999

4,900

 

22 - 24 กันยายน 2566

12,999

4,900

 

23 - 25 กันยายน 2566

12,999

4,900

 

29 กันยายน - 01ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

07 ตุลาคม - 09 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

13 - 15 ตุลาคม 2566 {วันหยุดยาว}

15,999

4,900

 

14 - 16 ตุลาคม 2566

13,999

4,900

 

16 - 18 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

17 - 19 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

18 - 20 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

19 - 21 ตุลาคม 2566

12,999

4,900

 

20 - 22 ตุลาคม 2566

14,999

4,900

 

21 - 23 ตุลาคม 2566 {วันหยุดยาว}

15,999

4,900

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองทัวร์
  • มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน **กรณีลูกค้าจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์จำนวนเต็มทันทีในวันจองเท่านั้น ***
  • ยอดที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
กรณียกเลิกการเดินทาง
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่น ค่ามัดจำบัตร โดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ)
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% (จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ)
  •  ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ***สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดย ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง *

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
     คุณพร      : 089-448-9611   
     คุณจิ๊บ      : 092-909-6950                         
     คุณพลอย   : 095-474-5998
     คุณหญิง    : 086-887-6137
     คุณนุ       : 092-587-5284
ช่องทางการติดต่อ 
  E-mail.  :  worldbesttime_travel@yahoo.com 
  ติดต่อผ่าน LINE     รับข่าวสาร/โปรโมชั่น
  .     

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้